Konkurrence for at vinde titler og præmier er fremmede for den sande ånd i kampkunst.
 
Den klassiske kampkunst har aldrig været tiltænkt som sportsgren, med vindere og tabere, men mere som en vej mod hver enkelt elevs egen selvopfattelse og udvikling. Essensen i kampkunst er at virke som et redskab for personlig udvikling.
 
HTS arbejder målrettet for at, stimulere børns udvikling og ønsker, at bidrage til udvikling af det medfødte naturlige bevægelsesmønster. At tilegne sig - og udvikle det bevægelsesmønster, som fra fødslen er nedlagt i os, giver indsigt og balance. At forstå sig selv gennem bevægelse gør det muligt, at forstå og begå sig i en verden, som også bevæger sig. At forstå skaber harmoni, balance og indsigt. Ligevægtige og afbalancerede væsener er grundstenen for vores fælles fremtid.
 
Balance og ligevægt skaber kærlige væsener med overskud og rummelighed, som gør verden smukkere og rigere. I vort opdrag lægger vi lige stor vægt på fysisk og mental bevægelse.
 
Den nye sports Taekwondo er primært udviklet med konkurrence og sport som målet. Mange af de gamle livsværdier, filosofier og træningsmetoder er ofte helt tilsidesat, for at give mere tid til den konkurrence forberedende træning. I konkurrence og sports Taekwondo findes kun én vinder, i klassisk kampkunst er hver enkelt udøver en vinder, målet er nemlig at opnå den optimale tilstand som menneske og derved kunne lyse for andre.
 
Vi ligger mange kræfter i at skabe et ”værested” for vores medlemmer og deres familier, hvor de kan komme og snakke, og vi kan have en dialog med dem omkring de udfordringer de møder i dagligdagen. Alt på skolen udføres på frivillig basis, ingen trænere eller bestyrelsesmedlemmer modtager løn. Vi tager stort ansvar for vores elevers kost og kostvaner gennem kostforedrag og sund og nærende kost på træningslejre, til stævner osv.
 
Vi tager ikke afstand fra konkurrence og sports Taekwondo.
 
Vi bifalder de mange fordele der kan være for et ungt menneske, der ønsker at bruge deres krop og udvikle deres konkurrence mentalitet. For de elever der ønsker at prøve sig selv og sine kampfærdigheder af, har HTS et konkurrence- og talent hold samt en elitesatsning.
 
HTS er medlem af STA - Shin Won Hwa Taekwon-Do Academy.