RETNINGSLINJER & KODEKS - SHINWONHWA TAEKWON-DO

Læs følgende kodeks, retningslinjer og dragtregelment igennem før indmeldelse i HTS.

 • Kodeks - De fem løfter
 • Retningslinjer for eleven
 • Retningslinjer i træningssalen (Dojang)
 • Reglement for dragten (Dobog)
 • Retningslinjer for gradueringer
KODEKS - DE FEM SHINWONHWA LØFTER
 

Siges højt i træningssalen før hver træning – læres udenad.

”Jeg er loyal over for min læremester, min skole og retningslinjerne i Taekwon-Do”

”Jeg vil altid gøre mit bedste og ikke dømme andre mennesker”

”Jeg vil aldrig opfordre til vold eller misbruge min Taekwon-Do”

”Jeg vil arbejde for en udvikling af harmoni mellem mennesker”

”Jeg vil værne om naturen og leve i balance med denne”.

VEDR. RETNINGSLINJERNE

Vi forventer, at eleven og den unge elevs forældre gør sig bekendt med følgende retningslinjer i Shinwonhwa Taekwon-Do:

 • Retningslinjer for eleven
 • Retningslinjer i træningssalen (Dojangen)
 • Retningslinjer for træningsdragten (Dobog Reglement)
 • Retningslinjer for gradueringer
RETNINGSLINJER FOR ELEVEN – DANNELSE

Taekwon-Do er en ’udviklingsvej’ til forædling af det enkelte menneske.

Gør en indsats for at forstå og indse det sande formål med trænerens og Taekwon-Do’ens hensigter.

På Taekwon-Do Skolen bukker vi for hinanden. Det er den yngste og/eller den med det laveste bælte/grad der hilser først.

Det er op til eleven at vise sit fremmøde, ved at gøre sig synlig over for instruktøren med et buk og et ’goddag’ eller et ’godaften’, efterfulgt af den korrekte titel/tiltale.

Vær ikke doven, vær opmærksom og gør altid dit bedste.

Koncentrer dig kun om dig selv – døm ikke andres handlinger og indsats.

Respekter dem, ældre end dig selv og drag omsorg for dem, der er yngre end dig selv.

Tiltal altid sortbælter og instruktører med rette tiltale – se titler og tiltaler herunder.

Højere graduerede elever fungerer som forbillede for de nye og yngre elever, og bør fremstå som et godt eksempel.

Ældre / højere graduerede elever assisterer de nye / yngre elever på træneres anvisninger.

Eleven lægger sin Dobog korrekt sammen efter træning – dragten er lagt sammen til og fra skolen.

Eleven må ikke give opvisning eller undervise i Shinwonhwa Taekwon-Do uden skolens tilladelse.

Eleven skal have sin træners / skoles godkendelse før deltagelse i konkurrencer.

Eleven må ikke indlade sig på aktiviteter, der kan skade Taekwon-Do, Taekwon-Do Skolen og / eller kampkunstens ry.

Eleven er indstillet på at opfylde alle retningslinjer og krav omkring gradueringer for at kunne blive indstillet til fysiske tests og efterfølgende gradueringer.

Eleven skal gennemføre og bestå den fysiske test for at blive indstillet til gradueringer.

Sæt ikke dig selv højere end andre – vær:

 • Høflig
 • Ydmyg
 • Hjælpsom
 • Respektfuld
 • Tillidsfuld

Tal altid korrekt:

 • Tal ikke ned eller dårligt om andre.
 • Er du du i tvivl om noget, så spørg, i stedet for at antage eller tolke.
 • Giv ikke dårlige rygter næring – undgå at sprede og lægge øre til negativ tale.
 • Lyv ikke for dig selv og andre – vær oprigtig.
 • Undlad dårligt sprog og vulgær tale omkring andre.

Sæt en ære i at være den bedste udgave af dig selv og vær en rollemodel for andre.

Titler:

 • Jo Gyo (JG) - Instruktører der endnu ikke er sortbælter.
 • Jo Gyo Nim (JGN) – Instruktører 1. og 2. Dan.
 • Gyo Su Nim (GSN) – Instruktører 3. Dan
 • Sa Beom Nim (SBN) – Instruktører med 4. Dan
 • Dae Sa Beom Nim (DSBN) – Højeste/ældste Sa Beom Nim
 • Kwan Jang Nim (KJN) – Den højeste skoleleder
 • Moo Do In – Sortbælter der ikke er instruktører
Læs mere under filosofi om de filosofiske betydninger af nævnte titler.


RETNINGSLINJER i DOJANGEN – (træningssalen)

Forventet opførelse, væremåde og tiltale i træningssalen

Når man træder ind i træningssalen, (herefter Dojang) eller forlader denne, hilser man først på flaget og derefter på den højest graduerede i salen. 

Kommer eleven for sent til træning, træder eleven stille ind i Dojangen, hilser og stiller sig i ’hvilestilling’ mod træneren, ind til eleven bliver kaldt på række. Under meditation venter eleven uden for døren og træder først ind, når meditationen er færdig.

Man bukker altid før henvendelse til sin træner. Henvendelsen sker høfligt og starter med: Undskyld Sa Beom Nim / Gyo Su Nim / Jo Gyo Nim / Jo Gyo

Når en Sa Beom Nim (stormester) træder ind i Dojang’en råber den højest graduerede ’Char-Yot’, venter til alle står ret og forsætter ‘Sa Beom Nim Kee-Kung-Ne’.

Støjende adfærd, høje samtaler, latter og leg ophører i dét øjeblik, træneren træder ind i Dojang’en.

Dojangen er ikke en legeplads. Der må kun leges i Dojangen, når der ikke er undervisning og kun i det omfang, det ikke generer andre på skolen.

Øreringe, halskæder, armbånd, fingerringe, ure o.lign. må ikke bæres under træningen.

Negle på fingre og tæer skal være rene og kortklippede.

Eleven er indstillet på at følge trænerens vejledning og indordne sig den strenge selvdisciplin, der udøves i Dojangen.

I Shinwonhwa Taekwon-Do bæres den hvide, traditionelle slå-om-Dobog (træningsdragt). Dobog’en skal altid være ren, nydelig og stryges, hvis den er krøllet.

Dobog’en kan ses som en skoleuniform.

Dobog’en lægges korrekt sammen efter hver træning. 

 • Læs Dobog-Reglement længere nede

Skal eleven forlade træningen før tid, skal dette meddeles træneren før træningen påbegyndes.

Opgiver eleven midt i træningen og beder om lov til at gå ud, gives der kun et halvt kryds for fremmødet.

På henvendelser fra træneren som: ”er det forstået?”, ”er I / du klar?” osv. svares højt og tydeligt Ja, Nej eller Ikke Forstået, Sa Beom Nim / Gyo Su Nim / Jo Gyo Nim.

Gæste-instruktører, træner-afløsere og træner-assistenter skal behandles med samme høflighed og respekt som elevens faste træner.

Alle elever optræder høfligt, hjælpsomt og respektfuldt over for hinanden og andre mennesker på skolen.

Kasketter, ’hængerøve’, bare maver og anden upassende påklædning hører ikke til på skolen.

 

DOBOG-REGLEMENT - TRÆNINGSDRAGTEN & BÆLTET

Retningslinjer omkring Taekwon-Do-dragten og det tilhørende bælte.

Taekwon-Do-dragten hedder ’Dobog’ og bæltet hedder ’Dii’ på koreansk.

Udover at være vores træningsdragt er en Dobog også en skole-/familieuniform.

Bæltet holder dragten sammen, og farverne angiver elevgrader dvs. træningsniveau. Dragt og bælte hører sammen og er en del af hinanden.

Den traditionelle Taekwon-Do-uniform er først påkrævet ved første elev-graduering.

I Shinwonhwa Taekwon-Do træner vi med den hvide traditionelle slå-om-dragt.

Man har ikke T-shirt under Dobog'en.

Piger og kvinder har hvid top eller hvid sports BH under dragten. Toppen/sport BH'en SKAL være hvid og uden kulørt mønster..

Den moderne ’anorak-model’ med V-hals er ikke tilladt Shinwonhwa Taekwon-Do.

Ud for hjertet sidder Shinwonhwa-logoet, og ryggen er broderet med Shin Won Hwa Taekwon-Do.

 • Læs om Shinwonhwa-navnet og -logoet - under filosofi

Denne originale Dobog kan kun købes gennem en anerkendt Shinwonhwa Skole.

Man viser med sin Dobog, at man træner Taekwon-Do , samt hvilken familie man tilhører.

Dobog’en er påkrævet til alle træninger, med mindre andet er oplyst.

Har eleven glemt sit bælte, kan der undtagelsesvis trænes uden og eleven står bagerst i gradueringsordnen.

Skulle eleven have glemt sin Dobog, kan det aftales med træneren, at eleven træner i lange løse bukser og T-shirt. Sker dette ofte? - kan træneren afvise eleven, der ofte glemmer sin dragt.

Dobog’en skal altid være ren og nydelig – den stryges, hvis den er krøllet.

Eleven lægger sin Dobog korrekt sammen efter træning – dragten er lagt sammen til og fra skolen.

Se sådan lægges dragten sammen - klik her

Klæder eleven om til Dobog hjemmefra, dækkes den af en paradedragt til og fra træningen.

Det er ikke tilladt at bære Dobog uden for skolens område, med mindre det er en del af træningen.

Det er ikke tilladt at spise i sin Dobog. Enten tages den af eller dækkes af en overtræksdragt.

En Dobog er ikke til leg eller udklædning og må ikke lånes ud til andre.

Uden for Dojangen (træningssalen) tages bæltet af og hænges om nakken.

Et Taekwon-Do-bælte må aldrig vaskes. Bliver det beskidt, gnides det med en fugtig klud.

Bæltet må ikke bruges til leg og skal behandles med respekt og ydmyghed.

Det er kun Poom- og Danbælter, der er broderede. Reklamemærkater fjernes fra bæltesnippen.

Elever iklæder sig aldrig højere bæltefarver, end eleven er gradueret til.

Det er respektløst at binde et sort bælte om livet, før eleven er gradueret til 1. Dan (sort bælte).

Det er en ære at bære en Shinwonhwa Dobog og eleven bør værne om denne.

Sæt en ære i hvem du er, din Taekwon-Do og din skole-uniform.

Vi forventer, at forældre drager ansvar for dette, indtil eleven er moden nok til selv at gøre det.


RETNINGSLINJER FOR GRADURINGER OG INDSTILLINGER DERTIL

Eleven skal opfylde følgende for at blive indstillet til gradueringer

Vid, at man sagtens kan træne Taekwon-Do uden at gå til gradueringer.

 • Læs eller download forventningsafstemning vedr. gradueringer her

Taekwon-Do er en personlig og individuel udviklingsvej og bæltefarverne vidner om og anerkender elevens træningsindsats, fremgang og udviklingstrin.

 • Se bæltegrader og bæltefarver under Gradueringssystemer på side 7

Ønsker eleven at blive gradueret op gennem bæltesystemet, kræver det en ekstra indsats ud over de ugentlige træninger på holdet.

Det er elevens instruktører, der har det fulde ansvar for indstillingen af eleven til gradueringer.

Forventer og / eller kræver eleven, dennes forældre, at blive gradueret bliver dette afvist, da det i kampkunsten er upassende.

Fra dag ét vil instruktørerne træne og udvikle eleven op gennem systemet, og målet er at træne og udvikle eleven frem til det sorte bælte.

Det er suverænt instruktørerne, der afgør, når eleven er klar til næste bæltegrad.

Vi henstiller forældre til at have tillid til, at instruktørerne vil deres barn det bedste og at alle instruktører ser, forbereder og indstiller elever, når de er klar og gradueringen velfortjent.

Elever der er i risiko for ikke at kunne bestå en graduering, bliver ikke indstillet, men får mere tid til at forberede sig.

Instruktøren kigger først og fremmest på følgende:

 • Venteperiode* - er der gået nok tid mellem gradueringerne for en tilpas modning?
 • Træningsgange* - har eleven trænet nok, været flittig og regelmæssig i perioden?
 • Kunnen** - kan eleven sit pensum tilfredsstillende til den kommende grad?

* Se skama i denne tekst

** Eleven skal beherske pensummet, have en forståelse for elementerne og have udviklet en teknisk kunnen samt færdighed, der passer til graden.

Der bliver også kigget på elevens mentale indstilling, væremåde og attitude:

 • Gejst – viser eleven med sin handlinger og træninger en lyst til at blive bedre?
 • Er eleven høflig, ydmyg, respektfuld, hjælpsom og flittig?
 • Vilje – øver eleven sig derhjemme – det forventes at ’hjemmearbejdet’ bliver udført.

Fysiske standarder og tests

Før eleven kan blive indstillet til selve gradueringen, skal eleven først vise, at han/hun gennem træning og fysisk udvikling, møder de fysiske standarder, der er forventet til den kommende bæltegrad.

De fysiske standarder og tests er ikke forhindringer designet til at holde eleven tilbage eller udelukke dem fra det næste bælte.

De fysiske standarder er ment som delmål for en fysisk og mental udvikling mod det sorte bælte.

Fra blåt bælte, halvvejen mod det sorte bælte, forventes det, at eleven holder sig i fysisk god form gennem løbetræning og hjemmetræning.

De fysiske tests ligger syv dage før selve gradueringen. Når den fysiske test er gennemført og bestået, sker indstillingen til gradueringen umiddelbart efter testen.

Der opkræves et gradueringsgebyr ved tilmelding til gradueringen.

Eleven skal have et STA-Pas og være ajour med medlemskontingent, samt have betalt årskontingent til STA for at blive gradueret.

STA-passet medbringes til alle gradueringer.

STA-passet virker også som gradueringsbog og alle gradueringer føres i denne.

Eleven aflægger sit bælte og modtager det nye bælte i forbindelse med gradueringen.

Shinwonhwa Taekwon-Do Academy afholder 4 elevgradueringer om året.

Elevgradueringerne ligger forår, sommer, efterår og vinter.

I gennemsnit bliver den flittige elev gradueret hvert halve år. Nogle gange går der længere i mellem og i enkelte tilfælde kortere.

Målet med træningen er ikke at blive gradueret, men at blive det bedste man kan.

Træner eleven flittigt, regelmæssigt og med den rette indstilling og gejst, så kommer gradueringerne af sig selv.

Gradueringssystemer:

 • Tringrader og bælteprøver er for elever mellem 4-6 år (Spirerne).
 • Kupgrader er for elever fra 6 år og op, og er de klassiske elevgrader i kampkunsten.*
 • Poom-grader er ’junior-sortbælter’ og for elever, der bliver gradueret, inden de er fyldt 15 år.** 
 • Dangrader er sortbæltegrader for elever, der er fyldt 15 år. Bæltet er sort.

* (Elever mellem 6-10 år (De Små Tigere) har trinprøver mellem de første kupgrader).

** (Poombæltet er sort/rødt. Det er en stor ære at nå en Poom-grad). 
 

Trin, grader og bæltefarver i Shinwonhwa Taekwon-Do

Poom- & Danbælter er guldbroderede med elevens navn og koreanske skrifttegn.

Det tager i gennemsnit 5 år at nå det sorte bælte i Shinwonhwa Taekwon-Do.

Danmark 7. marts 2017

DANSK SHINWONHWA SKOLE

Shinwonhwa Taekwon-Do Academy

www.taekwondoakademiet.dk